Avoimet työpaikat

Sivua päivitetty 17.10.2019

Ohjaajia, keikkatyö, Pääkaupungin Turvakoti ry, turvakodit Haaga, Toukola ja Pellas, Helsinki

Linkki Te-palveluiden sivuille.
Tarjoamme turvakodin ohjaajan keikkatöitä ja määräaikaisia sijaisuuksia loppuvuoden ajalle, mutta myös keväälle ja kesälle 2020.

Pääkaupungin turvakoti ry on kansalaisjärjestö, joka tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon (turvakodit, Asumisyksikkö Kilpola ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö) voimin.

Yhdistyksellä on kolme turvakotia, 11-paikkainen Turvakoti Haaga
(Steniuksentie 20) ja 7-paikkainen Turvakoti Toukola (Hämeentie 126F) Helsingissä sekä 7-paikkainen Turvakoti Pellas Espoossa ( Kuninkaantie 40).

Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Turvakodin henkilöstön tarjoaa kriisiapua lähisuhdeväkivaltaan ympäri vuorokauden myös puhelimitse.

Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä. Työryhmä koostuu arjen sujumisesta huolehtivasta vastaavasta ohjaajasta sekä kuudesta amk-koulutetusta ohjaajasta. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina toimivat lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä muut yhdistyksen toimintamuotojen työntekijät.

Turvakodin ohjaajan työtehtäviin kuuluu osallistuminen turvakodin asiakkaiden koko asiakasprosessiin: asiakkaaksi ottamisen arviointi, alkuhaastattelut, yksilökeskustelut, kriisityö, yhteistyö viranomaisten kanssa, palveluohjaus, neuvonta ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely. Turvakoti Pellaksessa ja Toukolassa tehtäviin kuuluu myös yksikön kodinhoidollisia töitä. Kriisikeskusteluita käydään myös turvakodin ulkopuolisten asiakkaiden kanssa puhelimitse.

Työ on kaksi-tai kolmi vuorotyötä turvakodista riippuen ja sisältää myös viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys ja työkokemus lähisuhdeväkivallan kriisityöstä (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä, 598/2015). Lisäksi tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla kokemusta sosiaalihuollon kentällä, erityisesti lastensuojelun työtehtävissä (esimerkiksi ls-sosiaaliohjaaja, lastensuojelulaitos, perhekuntoutus, kotiin vietävä perhetyö) toimimisesta.

Huomioimme myös alan loppuvaiheen opiskelijat.

Työhön sitoutuminen ja kiinnostus sen kehittämiseen katsotaan hakijan eduksi. Työstä kiitettävällä tavalla selviytyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä ja muutosmyönteisyyttä.

Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä. Muu kielitaito on eduksi. Hygieniapassi ja ruoanlaittotaito vaaditaan. Koeaika määrittyy mahdollisen sijaisuuden pituuden mukaan.
Tehtävään valitun tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote.

Palkkaus G 22D -24 + mahdolliset palvelulisät.
Työn aloittaminen: heti tai sopimuksen mukaan

Hakuaika heti, aloitus sopimuksen mukaan.
Hakijan kanssa sovitaan yksilöhaastatteluaika.

Kysymykset ja hakemukset / turvakoti Haaga ja Toukola:
Minna Remes-Sievänen 050 563 6220 minna.remes@paakaupunginturvakoti.fi

Kysymykset ja hakemukset / turvakoti Pellas:
vastaava sosiaalityöntekijä Asta Närhi, 040 457 3842
asta.narhi@paakaupunginturvakoti.fi

Turvakodin ohjaaja, Pääkaupungin Turvakoti ry, Turvakoti Haaga, Helsinki

Linkki Te-palveluiden sivuille.

Pääkaupungin turvakoti ry on kansalaisjärjestö, joka tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon (turvakodit, Asumisyksikkö Kilpola ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö) voimin.

Yhdistyksellä on kolme turvakotia, 11-paikkainen Turvakoti Haaga ja 7-paikkainen Turvakoti Toukola Helsingissä sekä 7-paikkainen Turvakoti Pellas Espoossa. Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Turvakodin henkilöstön tarjoaa kriisiapua lähisuhdeväkivaltaan ympäri vuorokauden myös puhelimitse.

Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä. Työryhmä koostuu arjen sujumisesta huolehtivasta vastaavasta ohjaajasta sekä seitsemästä ohjaajasta. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina toimivat lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä muut yhdistyksen toimintamuotojen työntekijät.

Turvakoti Haagaan (Steniuksentie 20, 00320 Helsinki) haetaan ohjaajaa heti toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Turvakodin ohjaajan työtehtäviin kuuluu osallistuminen turvakodin asiakkaiden koko asiakasprosessiin: asiakkaaksi ottamisen arviointi, alkuhaastattelut, yksilökeskustelut, kriisityö, yhteistyö viranomaisten kanssa, palveluohjaus, neuvonta ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely. Kriisikeskusteluita käydään myös turvakodin ulkopuolisten asiakkaiden kanssa puhelimitse.

Työ on kolmivuorotyötä sisältäen myös viikonlopputyötä. Vuoden 2021 alkupuolella työ tulee muuttumaan kaksivuorotyöksi. Turvakoti Haaga muuttaa 06/2021 Herttoniemeen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys ja työkokemus lähisuhdeväkivallan kriisityöstä (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä, 598/2015). Lisäksi tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla kokemusta sosiaalihuollon kentällä, erityisesti lastensuojelun työtehtävissä (esimerkiksi ls-sosiaaliohjaaja, lastensuojelulaitos, perhekuntoutus, kotiin vietävä perhetyö) toimimisesta.

Tehtävään valitun tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote.

Työhön sitoutuminen ja kiinnostus sen kehittämiseen katsotaan hakijan eduksi. Työstä kiitettävällä tavalla selviytyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä ja muutosmyönteisyyttä.

Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä. Muu kielitaito on eduksi. Hygieniapassi vaaditaan ja ruoanlaittotaito on suotavaa. Koeaika 6 kk.

Palkkaus G 24 + mahdolliset palvelulisät (2360,02-2683,96€)
Työn aloittaminen: 11.11.2019 tai sopimuksen mukaan

Hakuaika 9.-25.10.2019
Osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluihin, jotka pidetään 1.11.2019 klo 9-12 välisinä aikoina ja yksilöhaastatteluihin, jotka pidetään 5.11.2019 klo 10.30-14 välisinä aikoina.

Haastattelut toteutetaan osoitteessa Steniuksentie 20, 00320 Helsinki (=Turvakoti Haaga).

Kysymykset:
vastaava sosiaalityöntekijä Minna Remes-Sievänen 050 563 6220
Hakemukset:
minna.remes@paakaupunginturvakoti.fi

Vastaava sosiaalityöntekijä, Pääkaupungin Turvakoti ry, Turvakoti Toukola, Helsinki

Pääkaupungin turvakoti ry tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon voimin.

Yhdistyksellä on kolme turvakotia, 11-paikkainen Turvakoti Haaga ja 7-paikkainen Turvakoti Toukola Helsingissä sekä 7-paikkainen Turvakoti Pellas Espoossa. Lisäksi yhdistyksen väkivaltatyön avopalveluita toteutetaan Asumisyksikkö Kilpolassa ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä.

Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Turvakodin henkilöstö ylläpitää myös 24/7 perhe- ja lähisuhdeväkivallan kriisipuhelinta.

Keskimääräinen turvakodissa oloaika on n. kolme viikkoa, pisimmillään asiakkuus voi kestää kaksikin kuukautta. Turvakodissa tehtävään asiakastyöhön kuuluu asiakkaan auttaminen eri tavoin hänen akuutissa kriisitilanteessaan. Auttaminen perustuu asiakkaiden käytäviin kriisikeskusteluihin, asiakkaan tukemiseen, palveluohjaukseen sekä käytännön asioiden hoitamisessa auttamiseen. Asiakkaista n. 35 % on maahanmuuttajataustaisia.

Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä, joka toimii työntekijöiden lähiesimiehenä. Työryhmään kuuluu vastaava ohjaaja, neljä 2-vuorotyötä tekevää ohjaajaa ja kaksi yötyötä tekevää ohjaajaa. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina toimivat mm. kaupungin lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä muut yhdistyksen toimintamuotojen työntekijät.

Turvakoti Toukola (Hämeentie 126F, 00560 Hki) avattiin toukokuussa 2017. Yksikössä toteutetaan turvakotityön yhteisöhoidon mallia, jossa asiakkaat osallistuvat voimiensa mukaan yhteisiin kodinhoidollisiin – ja muihin tehtäviin yhdessä henkilökunnan kanssa.

Turvakoti Toukolan sekä turvakoti Haagan toimintaa johtaa vielä sama vastaava sosiaalityöntekijä. Nyt turvakoti Toukolaan haetaan omaa vastuuhenkilöä eli vastaavaa sosiaalityöntekijää vakituiseen työsuhteeseen.
Vastaava sosiaalityöntekijä vastaa asiakasvalinnasta ja -työstä, asiakastyön dokumentoinnista, yhteydenpidosta eri viranomaisiin / yhteistyötahoihin, tilastoinnista ja asiakaspalautteen analysoinnista. Hän toimii turvakodin asiakastyötä tekevien työntekijöiden esimiehenä.

Vastaavalta sosiaalityöntekijältä edellytetään sosiaalityöntekijän pätevyyttä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista) ja kokemusta aikuissosiaali-ja /tai lastensuojelutyöstä. Kokemus esimiestyöstä, työryhmän johtamisesta ja perustehtävän kehittämisestä ovat välttämättömiä. Yhteisökoulutukset katsotaan eduksi.

Työstä kiitettävällä tavalla selviytyminen edellyttää joustavuutta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja taitoja vastata kriisityöstä. Arvostamme muutosmyönteisyyttä ja keskeneräisyyden sietokykyä. Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englanninkielen suulliset ja kirjalliset taidot ovat tehtävässä välttämättömiä ja muu kielitaito on eduksi.

Työaikamuoto on toimistotyöaika (38 h/vko). Työ saattaa pitää sisällään satunnaista iltatyötä.

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde (aloitus 15.11.2019 tai erikseen sopien).

Palkkaluokka: Yksityisen sosiaalialan TES:in mukaan G 31+ mahdolliset palveluvuosilisät, kuuden (6) kuukauden koeaika.

Rikosrekisteriote/ Rikostaustan tarkistus lasten kanssa työskentelyä varten.
Hakuaika: 26.9.-18.10.2019

Tiedustelut: toiminnanjohtaja Karola Grönlund 044 275 3006 tai
turvakoti Haagan ja turvakoti Toukolan vastaava sosiaalityöntekijä Minna Remes-Sievänen 050 563 6220

Hakemukset: karola.gronlund@paakaupunginturvakoti.fi

Yksilöhaastattelut: viikolla 43-44. Haastattelut toteutetaan osoitteessa Steniuksentie 20, 00320 Helsinki

Laitoshuoltaja, viisi paikkaa, Pääkaupungin Turvakoti ry, Turvakoti Haaga, Helsinki

Pääkaupungin turvakoti ry on kansalaisjärjestö, joka tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon voimin. Yhdistyksen turvakodit tuottavat ympärivuorokautisia laitospalveluita väkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henkilöille.

Helsingin Etelä-Haagassa sijaitsevaan Steniuksentien turvakodin keittiö- ja laitoshuollon tehtäviin haetaan tarvittaessa työhön tulevia tuntityöntekijöitä (keikkatyö) vakituisen henkilökunnan poissaoloja sijaistamaan. Laitoshuollon tuntityöntekijää tarvitaan ajoittain myös yhdistyksen muissa toimipisteissä (yhteystiedot www.paakaupunginturvakoti.fi)

Turvakodin keittiö- ja laitoshuollon työtehtäviin kuuluu turvakodin yleisten tilojen ja henkilökunnan työtilojen siisteydestä huolehtiminen, asiakashuoneiden loppusiivous, turvakodin pyykkihuolto, ruokahuolto (ruoan valmistus asiakkaille ja henkilökunnalle, tarviketilaukset ym.) sekä muut turvakotikiinteistön keittiö- ja laitoshuollon tehtävät.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, hygieniapassia, kokemusta laitosympäristön siivoustyöstä sekä ruoan valmistuksesta laitosympäristössä tai vastaavassa.

Työajat sijoituttavat arkisin klo 7-19 ja viikonloppuisin klo 9-19 välille. Palkkaus on yksityisen sosiaalialan TES:in mukainen, palkkaluokka G 17 + mahdolliset vuoro- ja kokemuslisät.

Tiedustelut: Minna Remes-Sievänen p.050 5636220 tai sähköpostitse minna.remes@paakaupunginturvakoti.fi
Hakuaika päättyy 27.10.2019.

Laitoshuoltaja, Pääkaupungin Turvakoti ry, Turvakoti Haaga, Helsinki

Linkki TE-palveluiden sivuille.

Pääkaupungin turvakoti toimii perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön kentällä kolmen eri toimintamuodon – turvakodit Haaga, Toukola ja Pellas, Asumisyksikkö Kilpola sekä Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö- keinoin. Toimintamuodoissa tuotetaan ammatillisesti laadukkaita laitos- ja avopalveluja perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, loppuminen ja väkivaltaisista kokemuksista selviytyminen.

11-perhepaikkainen Turvakoti Haaga sijaitsee osoitteessa Steniuksentie 20, 00320 Helsinki.
Turvakotien toimintaa rahoittaa lakiperusteisesti valtio. Turvakotipalvelu on asiakkaalle maksutonta. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakodissa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saa fyysisen väkivallalta ja ammatillista apua väkivallan loppumiseksi. Turvakotipalvelut on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille: kaikenikäisille naisille, miehille ja lapsille. Lapset tulevat turvakotiin vanhempansa kanssa. Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi akuutin kriisin ajaksi. Henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden.

Turvakoti Haaga on siirtymässä 06/21 alusta uusiin tiloihin, jolloin turvakotityötä kehitetään henkilökunnan ja asiakkaiden yhteistyönä yhteisöllisemmäksi, jolloin myös laitoshuoltajiemme tarve vähenee.

Etsimme 80 % osa- ja määräaikaista laitoshuoltajaa turvakoti Haagaan ja Asumisyksikkö Kilpolaan (Kontula) ajalle 1.11.2019-30.6.2021. Viikkotyöaika on n. 30 tuntia viikossa (viikkotyöajasta 38.50).

Laitoshuoltajan tehtäviin kuuluvat turvakodin yleisten tilojen siisteydestä ja asiakashuoneiden loppusiivouksista monipuolisesti huolehtiminen. Lisäksi hän osallistuu keittiötöihin (tiskaus, ruoan tekeminen, lämmitys ja esille laitto), pyykkihuoltoon ja muihin ympäri vuorokauden toimivan laitoksen laitoshuollon tehtäviin. Asumisyksikkö Kilpolassa hän huolehtii toimisto-, porraskäytävä ja satunniasesti asuntojen siivouksesta.

Laitoshuoltaja on osa turvakoti Haagan työryhmää ja hänen lähimmät työtoverinsa ovat turvakodin muut laitoshuoltajat ja emäntä. Hänen esimiehenään toimii turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä.

Kyseessä on kaksivuorotyö ja työtä tehdään iltavuorojen lisäksi myös viikonloppuisin.
Edellytämme kokemusta siivous-, keittiö-, ja ruoanlaittotehtävistä. Hygieniapassi on välttämätön.
Tehtävässä vaaditaan erinomaista suomen kielen taitoa.
Arvostamme itsenäistä, ripeää ja suunnitelmallista työotetta. Kiitettävät vuorovaikutustaidot edistävät työssä suoriutumista.

Osa- ja määräaikainen työsuhde ajalla: 1.11.2019-30.6.2021
Viikkotyöaika: 80% viikkotyöajasta 38:50 = n. 30 tuntia / vk
Kaksivuorotyö: työvuorot klo 8-19 välisinä aikoina, myös viikonloppuisin
Palkkaus: 80% palkkaluokasta G 19 C + mahdolliset palvelulisät (1991€-2231€ tässä ilmoitettu täysimääräisinä )

Hakuaika: 17.-31.10.2019
Hakemukset ja tiedustelut: Minna Remes-Sievänen 0050 563 6220
minna.remes@paakaupunginturvakoti.fi