Avoimet työpaikat

Väkivaltatyön asiantuntija / Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö

Pääkaupungin turvakoti ry hakee väkivaltatyön asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.6.-31.12.2019. Henkilöä työskentelee pääsääntöisesti aikuisten, mutta mahdollisesti myös lasten kanssa.

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö tarjoaa keskusteluapua kaikille perheenjäsenille / kokijoille ja tekijöille / miehille ja naisille/ lapsille ja nuorille, kun perheessä on tai on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, sen loppuminen ja väkivaltakokemuksesta selviytyminen. Työmenetelmiä ovat yksilö-, pari-, ja perhetapaamiset, erilaiset ryhmät sekä yhteistyö toisten perhettä auttavien ammatillisten toimijoiden kanssa.

Yksikön väkivaltatyön asiantuntijat työskentelevät sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan kokijoiden että tekijöiden kanssa. Aikuisasiakkaiden lapsille ja nuorille tarjotaan apua Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä, jossa lapsella oli mahdollisuus käsitellä omaa kokemustaan turvallisesti.

Suurin osa asiakkaista ohjautui avun piiriin omatoimisesti.

Yksikön aikuistyön keskiössä on lähisuhdeväkivalta ja sen monimuotoisuuden ymmärtäminen. Työskentelyn alussa asiakkaiden kanssa määritellään, millaisia erilaisia väkivallan ilmenemismuotoja heidän lähisuhteissaan on ollut. Työskentelyn edetessä asiakkaat mahdollisesti oppivat tunnistamaan muitakin lähisuhteissaan ilmeneviä väkivallan muotoja ja niiden vaikutuksia väkivallan kaikkiin osapuoliin.  Työskentelyn tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään vaihtoehtoisia toimintamalleja ja välineitä turvalliseen väkivallattomaan elämään. Muissa elämänhallinnan ongelmissa asiakkaita ohjataan hakeutumaan niissä tarvittavan avun piiriin.

Yksikön kaikkien aikuisasiakkaiden 3–17-vuotiaille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuutta ottaa vastaan perhe – ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää apua. Lasten ja nuorten avunsaanti edellyttää, että ainakin toinen lapsen vanhemmista on yksikön asiakkaana. Työntekijä tapaa työskentelyn aikana myös lapsen vanhemmat.

Väkivaltatyön asiantuntijalta edellytetään sosiaali-ja/tai terveysalan perustutkinnon lisäksi perustehtävää tukevaa terapeuttikoulutusta ja kokemusta terapeuttisesta työskentelystä. Kokemus sekä aikuisten että lasten ja nuorten kanssa työskentelemisestä ja väkivaltatyöstä ovat välttämättömät.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittävää työotetta sekä esiintymis- ja kouluttamistaitoja.

Palkkaus G 28 + mahdolliset palvelulisät (2696,63€ – 3083,12€). Koeaika 6 kk.

Hakuaika: 7.-31.3.2019

Tiedustelut: esimies Seija Kilpinen 050 301 0748

Hakemukset: seija.kilpinen@paakaupunginturvakoti.fi

Osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka pidetään vuosilomista johtuvista syistä vasta 16.4.2019 klo 12-13.30 osoitteessa Kilpolantie 2, 00940 Helsinki. Sisäänkäynti parkkipaikan puolelta.

Osa ryhmähaastatelluista pyydetään yksilöhaastatteluihin, jotka pidetään 18.4.2019 klo 12-15 välisinä aikoina osoitteessa Kilpolantie 2, 00940 Helsinki. Sisäänkäynti parkkipaikan puolelta.

___________________________________________________________________

Ohjaaja/ Turvakoti Pellas

Pääkaupungin turvakoti ry on kansalaisjärjestö, joka tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon (turvakodit, Asumisyksikkö Kilpola ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö) voimin.

Yhdistyksellä on kolme turvakotia, 11-paikkainen Turvakoti Haaga ja 7-paikkainen Turvakoti Toukola Helsingissä sekä 7-paikkainen Turvakoti Pellas Espoossa.  Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Turvakodin henkilöstön tarjoaa kriisiapua lähisuhdeväkivaltaan ympäri vuorokauden myös puhelimitse.

Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä. Työryhmä koostuu arjen sujumisesta huolehtivasta vastaavasta ohjaajasta sekä kuudesta amk-koulutetusta ohjaajasta. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina toimivat lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä muut yhdistyksen toimintamuotojen työntekijät.

Turvakoti Pellakseen (Kuninkaantie 40, 02940 Espoo) haetaan ohjaajaa 25.3.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Turvakodin ohjaajan työtehtäviin kuuluu osallistuminen turvakodin asiakkaiden koko asiakasprosessiin: asiakkaaksi ottamisen arviointi, alkuhaastattelut, yksilökeskustelut, kriisityö, yhteistyö viranomaisten kanssa, palveluohjaus, neuvonta ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely. Turvakoti Pellaksessa tehtäviin kuuluu myös yksikön kodinhoidollisia töitä. Kriisikeskusteluita käydään myös turvakodin ulkopuolisten asiakkaiden kanssa puhelimitse.

Työ on kaksivuorotyötä (aamu-, väli- ja iltavuoroja klo 7.45-22 välille sijoittuen) sisältäen myös viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys ja työkokemus lähisuhdeväkivallan kriisityöstä (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä, 598/2015).

Lisäksi toivomme hakijoilta kokemusta sosiaalihuollon kentällä, erityisesti lastensuojelun työtehtävissä

(esimerkiksi ls-sosiaaliohjaaja, lastensuojelulaitos, perhekuntoutus, kotiin vietävä perhetyö) toimimisesta.

Työhön sitoutuminen ja kiinnostus sen kehittämiseen katsotaan hakijan eduksi. Työstä kiitettävällä tavalla selviytyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä ja muutosmyönteisyyttä.

Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä. Muu kielitaito on eduksi. Hygieniapassi ja ruoanlaittotaito vaaditaan. Koeaika 6 kk.

Palkkaus G 23 + mahdolliset palvelulisät (2308,71€ – 2619,35€)

Työn aloittaminen: sopimuksen mukaan

Hakuaika 7.-21.3.2019

Osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluun, jotka pidetään 25.3.2019 klo 9-10.30.

Jotkut ryhmähaastatelluista kutsutaan yksilöhaastatteluun, jotka pidetään 28.3.2019 klo 13-16 välisinä aikoina.

Haastattelut toteutetaan osoitteessa Steniuksentie 20, 00320 Helsinki (turvakoti Haaga).

Kiireellisen aikataulun vuoksi haastattelupäiviä tai -aikoja ei kyetä muuttamaan.

 

Kysymykset: vastaava sosiaalityöntekijä Asta Närhi, 040 457 3842

Hakemukset: asta.narhi@paakaupunginturvakoti.fi