Avoimet työpaikat

Sosiaaliohjaaja lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön,  Asumisyksikkö Kilpola / Pääkaupungin turvakoti ry

Asumisyksikkö Kilpolassa toteutettavan palvelun päämääränä on määräaikaisen, tuetun asumisen keinoin tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja väkivallattoman elämän rakentamista sekä sen vakiinnuttamista. Palvelu toteutetaan joko turvakotijakson jälkeisenä asumismuotona tai asiakkaat tulevat palvelun piiriin suoraa kotoaan. Yksikössä on 18 asuntoa. Tullessaan Asumisyksikkö Kilpolaan osa asiakkaista on tehnyt eroratkaisunsa, osa tarvitsee aikalisän perhetilanteensa selvittämiseksi.
Aikuis- ja lapsiasiakkaat saavat ammatillista tukea henkiseen jaksamiseensa ja selviytymiseensä sekä apua käytännön asioidensa hoitoon. Sekä aikuis- että lapsiasiakkailla oli omat työntekijänsä, jotka tapaavat asiakkaitaan viikoittain. Sen lisäksi asiakkailla oli käytettävissään päivystyspalvelu arkisin. Työntekijät työskentelivät pääsääntöisesti arkisin klo 9-16.30 / 17. Lisäksi työtä tehdään satunnaisesti iltaisin ja lauantaisin.

Asiakkaista n. 65 % on maahanmuuttajataustaisia. Tästä syystä Asumisyksikkö Kilpolassa keskitytään väkivaltatyön lisäksi maahanmuuttajatyön osaamiseen. Työskentelyssä käytetään erikielisiä avustajia, jotka toimivat työntekijöiden työpareina tarvittaessa. Asumisyksikkö Kilpolan aikuisasiakkaiden kanssa työskentelevät vastaava sosiaalityöntekijä (esimies) ja kaksi aikuistyön sosiaaliohjaajaa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelee yksi sosiaaliohjaaja.

Asumisyksikkö Kilpolan lapset ja nuoret saavat yksilöllistä ja räätälöityä turvallisen aikuisen tukea asiakkuutensa aikana. Työskentelyn tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria käsittelemään ja selvittämään perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kokemuksiaan, tukea heitä tunnistamaan omia tunteitaan sekä auttaa heitä vahvistamaan omaa itseluottamustaan. Lapsille ja nuorille tarjotaan yksilö-, sisarus-, tai ryhmätapaamisia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn liittyy myös vanhemmuustyö. Lasten vanhempia ohjataan ja tuetaan sekä lapsiin että vanhemmuuteen liittyvissä asioissa keskustelun ja konkreettisen avun keinoin.
Vakinaisen lasten ja nuorten kanssa työskentelevän sosiaaliohjaajan työpariksi palkataan määräajaksi sosiaaliohjaaja saadun säätiöavustuksen turvin.
Yksikön asiakkuudessa on tavallisesti reilu parikymmentä lasta samaan aikaan. Toinen sosiaaliohjaaja mahdollistaa muun muassa lisää aikuisen yksilöaikaa niille lapsille ja nuorille, jotka sitä eniten tarvitsevat.
Yksilötapaamiset ovat tärkeä edellytys turvallisen, avoimen ja voimaannuttavan keskustelun tai toiminnan syntymiselle.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää amk-tasoista koulutusta, kokemusta eri-ikäisten lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelystä, lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisen osaamista ja hyvää englanninkielen taitoa. Valittavalla henkilöllä tulee olla erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, epävarmuuden sietokykyä, oman työn organisoinnin taidot ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.
Kokemus lastensuojelutyöstä (lastensuojelulaitos, perhetyö, perhekuntoutus) luetaan hakijalle eduksi.

Määräaikainen työsuhde ajalla 1.9.-31.12.2019 (aloitus heti tai erikseen sopien).
Palkkaluokka: G 24+ mahdolliset palveluvuosilisät, kahden (2) kuukauden koeaika.
Rikosrekisteriote/ Rikostaustan tarkistus lasten kanssa työskentelyä varten.
Hakuaika: 10.-23.8.2019 klo 16
Mahdolliset kysymykset: vastaava sosiaalityöntekijä Oluwakemi Ariyo, 050 591 4650 / oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi
Hakemukset: oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi
Haastattelut: Osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka pidetään 28.8.2019 klo 15-16.30
Jotkut ryhmähaastatelluista kutsutaan yksilöhaastatteluun, jotka pidetään 30.8.2019 klo 8.30-10.30 välisinä aikoina. Yksilöhaastatteluihin kutsuttavien pyydetään ottamaan yksilöhaastatteluihin mukaan alkuperäiset opiskelu-ja työtodistukset sekä niiden kopiot.

Kaikki haastattelut toteutetaan osoitteessa Asumisyksikkö Kilpola, Kilpolantie 2, 00940 Hki