Avoimet työpaikat

PÄÄKAUPUNGIN TURVAKOTI RY JATKAA REKRYTOINTIA:
TURVAKOTI PELLAKSEN VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ

Linkki TE-palveluden sivulle.
Pääkaupungin turvakoti ry tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon voimin.
Yhdistyksellä on kolme turvakotia, 11-paikkainen Turvakoti Haaga ja 7-paikkainen Turvakoti Toukola Helsingissä sekä 7-paikkainen Turvakoti Pellas Espoossa.

Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana.

Keskimääräinen turvakodissa oloaika on n. kolme viikkoa, pisimmillään asiakkuus voi kestää kaksikin kuukautta. Turvakodissa tehtävään asiakastyöhön kuuluu asiakkaan auttaminen eri tavoin hänen akuutissa kriisitilanteessaan. Auttaminen perustuu asiakkaiden käytäviin kriisikeskusteluihin, asiakkaan tukemiseen, palveluohjaukseen sekä käytännön asioiden hoitamisessa auttamiseen. Asiakkaista n. 35 % on maahanmuuttajataustaisia.

Turvakoti Pellas (Kuninkaantie 40, 02940 Espoo) avattiin huhtikuussa 2018. Yksikössä toteutetaan turvakotityön yhteisöhoidon mallia, jossa asiakkaat osallistuvat voimiensa mukaan yhteisiin kodinhoidollisiin – ja muihin tehtäviin yhdessä henkilökunnan kanssa.

Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä, joka toimii työntekijöiden lähiesimiehenä. Työryhmään kuuluu vastaava ohjaaja, neljä 2-vuorotyötä tekevää ohjaajaa ja kaksi yötyötä tekevää ohjaajaa. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina toimivat mm. kaupungin lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä muut yhdistyksen toimintamuotojen työntekijät.

Turvakoti Pellakseen haetaan omaa vastuuhenkilöä eli vastaavaa sosiaalityöntekijää vakituiseen työsuhteeseen. Vastaava sosiaalityöntekijä vastaa asiakasvalinnasta ja -työstä, asiakastyön dokumentoinnista, yhteydenpidosta eri viranomaisiin / yhteistyötahoihin, tilastoinnista ja asiakaspalautteen analysoinnista. Hän toimii turvakodin asiakastyötä tekevien työntekijöiden esimiehenä.
Vastaavalta sosiaalityöntekijältä edellytetään sosiaalityöntekijän pätevyyttä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista) ja kokemusta aikuissosiaali-ja /tai lastensuojelutyöstä.

Kokemus esimiestyöstä, työryhmän johtamisesta ja perustehtävän kehittämisestä ovat välttämättömiä.
Työstä kiitettävällä tavalla selviytyminen edellyttää joustavuutta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja taitoja vastata kriisityöstä. Oman työn johtamisen ja koordinoimisen taidot ovat välttämättömiä. Arvostamme muutosmyönteisyyttä ja keskeneräisyyden sietokykyä. Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englanninkielen suulliset ja kirjalliset taidot ovat tehtävässä välttämättömiä ja muu kielitaito sekä yhteisökoulutukset ovat eduksi.

Työaikamuoto on toimistotyöaika (38 h/vko). Työ saattaa pitää sisällään satunnaista iltatyötä.
Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde (aloitus heti tai erikseen sopien).

Palkkaluokka: Yksityisen sosiaalialan TES:in mukaan G 31+ mahdolliset palveluvuosilisät, kuuden (6) kuukauden koeaika.
Rikosrekisteriote/ Rikostaustan tarkistus lasten kanssa työskentelyä varten.
Hakuaika: 31.3.-19.4.2020. Paikka voidaan täyttää myös hakuajan aikana.

Tiedustelut:
toiminnanjohtaja Karola Grönlund 044 275 3006 tai
turvakoti Haagan ja turvakoti Pellaksen vastaava sosiaalityöntekijä Minna Remes-Sievänen 050 563 6220
Hakemukset: karola.gronlund@paakaupunginturvakoti.fi

Yksilöhaastattelut: erikseen sopien.
Haastattelut toteutetaan osoitteessa Steniuksentie 20, 00320 Helsinki