Avoimet työpaikat

TURVAKOTI ESPOOSEEN/ HENKILÖKUNNAN REKRYTOINTI

 

Yhdistys avaa 7 – paikkaisen turvakodin osoitteeseen Kuninkaantie 40, 02940 Espoo. Turvakoti avataan asiakkaille 1.4.2018.

Ko. turvakodissa tullaan toteuttamaan turvakoti Toukolassa kehitettyä turvakotityön yhteisöhoidon mallia, jossa asiakkaat osallistuvat voimiensa mukaan turvakodin yhteisiin kodinhoidollisiin – ja muihin tehtäviin yhdessä henkilökunnan kanssa. Mallissa otetaan huomioon yhteisöllisen toimintakulttuurin edut unohtamatta asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita.

Turvakodin toiminnasta vastaa asiakastyötä tekevä, turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä (laki sosiaalihuollon henkilöstöstä, G30+palveluvuosilisät). Hän toimii henkilökunnan lähiesimiehenä, vastaa toiminnasta ja asiakkaiden asiakasprosessien kulusta, oikea-aikaisuuksista ja yhteistyöstä kuntien sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastaavan sosiaalityöntekijän valinnassa painotetaan kokemusta lastensuojelu- ja/tai aikuissosiaalityöstä. Kokemus esimiestyöstä, työryhmän johtamisesta ja perustehtävän kehittämisestä ovat välttämättömiä. Työnantaja tukee Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista.

Turvakodin arjen sujumisesta, arjen asiakastyöstä, työvuorolistoista yms. vastaa yksi virka-aikaa tekevä vastaava ohjaaja (sosiaali-ja/tai terveydenhuollon amk-tutkinto, G27+ palveluvuosilisät),

Asiakastyöhön palkataan neljä ohjaajaa kaksivuorotyöhön ja kaksi ohjaajaa yötyöhön (sosiaali-ja/tai terveydenhuollon amk-tutkinto, G23+palveluvuosilisät). Kaikilla on 4 kk koeaika.

Lisäksi turvakotiin ohjataan pieni laitoshuollon osuus.

Henkilökunnan valinnassa painotetaan kokemusta kriisi-ja väkivaltatyöstä, lasten ja aikuisten kanssa työskentelystä ja yhteisöhoidosta, yhteisökoulutukset katsotaan eduksi. Kaikki työntekijät työskentelevät sekä aikuisten että lasten kanssa. Henkilökunnalla on väkivaltatyön osaamisensa lisäksi hygieniapassit ja he ovat ruoanlaitto- ja kotityötaitoisia. Tehtävissä menestyminen edellyttää joustavuutta, muutosmyönteisyyttä ja stressinsietokykyä. Suomen ja englanninkielen taidot ovat välttämättömät.

Henkilöstö palkataan 19.3.2018 alkaen perehdytysjaksolle. Jakson aikana henkilökunta koulutetaan väkivaltatyön kysymyksiin (kouluttajina yhdistyksen Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön väkivaltatyön asiantuntijat ja turvakotien työntekijät) ja perehdytetään turvakotitoimintaan työskentelemällä yhdistyksen turvakodeissa ja vierailemalla muissa yhteisöhoitomallia noudattavissa turvakodeissa.

Turvakodin henkilökunta on osa yhdistyksen muuta henkilökuntaa. Henkilökunnalle järjestetään kuukausittainen ryhmätyönohjaus, mahdollisuus osallistua erilaisiin alaan liittyviin koulutus- ja kehittämispäiviin sekä työterveyshuolto. Esimiehenä toimivalla vastaavalla sosiaalityöntekijällä on lisäksi yksilötyönohjaus ja esimiestyön kehittämiseen liittyvät yhdistyksen esimiesten yhteiset kehittämispäivät.

Uusi turvakoti tarjoaa myös yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöille uusia tekemisen mahdollisuuksia.

 

Hakuaika:

22.11–12.12.2017

Hakemukset:

karola.gronlund@paakaupunginturvakoti.fi

 

Puhelintiedustelut:

Toiminnanjohtaja Karola Grönlund 044 275 3006 / 27.–28.11.2017 klo 9-18 ja

turvakoti Etelä – Haagan ja turvakoti Toukolan vastaava sosiaalityöntekijä Minna Remes-Sievänen 050 563 6220 / 27.–28.11.207 klo 9-16

 

Haastatteluajat:

Vastaavan sosiaalityöntekijän yksilöhaastatteluajat: vk.1-2/18.

Vastaava ohjaaja, ohjaajat ja yököt: Eriytetyt ryhmähaastattelut 18.–19.12.2017

Vastaava ohjaaja, ohjaajat ja yököt: Yksilöhaastattelut 20.–21.12.2017

Päätökset valinnoista viikolla 2 /2018.