Turvakodit

Yhdistyksellä on kolme turvakotia: Turvakoti Haaga, Turvakoti Toukola ja Turvakoti Pellas. Tiloissa on kullekin asiakasperheelle tai yksin tulevalle asiakkaalle oma huone, muut tilat ovat asiakkaille yhteisiä. Turvakoti Haagan tilat eivät mahdollista liikuntaesteisten asiakkaiden vastaanottamista.  Turvakoti Toukolan tilat ovat yhdessä tasossa, mutta eivät invamitoitettuja. Myös Turvakoti Pellaksen tilat ovat yhdessä tasossa.

Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia tuntuu vaikealta tai on vaarallista. Turvakoti Haagassa on yksitoista paikkaa, Turvakoti Toukolassa ja Pellaksessa seitsemän paikkaa. Asiakkaat saavat turvakotiasiakkuutensa aikana henkisen ja käytännöllisen avun lisäksi ylöspidon ruokineen ja liinavaateineen.

Turvakodista saa ammattitaitoista kriisiapua ja neuvoja perhe-ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä ympärivuorokautisesti henkilökunnan läsnäolon. Turvakotityön päämääränä on vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja sekä tukea häntä omien tavoitteidensa asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Turvakotityön periaatteisiin kuuluu avun tarjoaminen myös väkivallan tekijälle.

Lapsilähtöisen väkivaltatyön tavoitteena turvakodissa on sekä tukea lapsia että tuoda esille heidän kokemuksiaan ja ottaa ne huomioon perheen tulevaisuuden ratkaisuissa. Lapsen selviytymistä ja turvallisuutta tuetaan lapsilähtöisin työskentelymenetelmin sekä vanhempien kanssa työskentelyllä.

Turvakodin henkilökunta vastaa ympärivuorokautisesti perhe-ja lähisuhdeväkivallan kysymyksiin liittyviin puheluihin. Soittajan kanssa kartoitetaan hänen väkivallan uhan tilannettaan tai jo tapahtunutta väkivaltaa. Soittaja saa apua tulemalla turvakodin asiakkaaksi, tai hänet ohjataan muun avun piiriin.

Yhdistyksen turvakoti noudattaa työssään Ensi-ja turvakotien liiton väkivaltatyön laitos-ja avopalvelutyön laatukriteereitä.

 

Yhteystiedot Helsingissä

Turvakoti Haaga
Steniuksentie 20,
00320 Helsinki
Puh 09- 4777 180 / 24H
kartta

Vastaava sosiaalityöntekijä
Minna Remes-Sievänen p. 050 563 6220

Turvakoti Toukola
Hämeentie 126 F, 00560 Helsinki
Puh 050 5650636 / 24H
Vastaava sosiaalityöntekijä
Tommi Tolmunen p. 050 576 3365

Yhteystiedot Espoossa

Turvakoti Pellas

Kuninkaantie 40 A, 02940 Espoo
Puh 040 457 3840/24h
Vastaava sosiaalityöntekijä
Minna Remes-Sievänen p. 050 563 6220