Turvakodit

Yhdistys toteuttaa turvakotitoimintaa omistamassaan kiinteistössä Etelä-Haagassa osoitteessa Steniuksentie 20, 00320 Helsinki sekä vuokratiloissa osoitteessa Hämeentie 126, 00560 Helsinki. Tiloissa on kullekin asiakasperheelle tai yksin tulevalle asiakkaalle oma huone, muut tilat ovat asiakkaille yhteisiä. Turvakoti Haagan tilat eivät mahdollista liikuntaesteisten asiakkaiden vastaanottamista.  Turvakoti Toukolan tilat ovat yhdessä tasossa, mutta eivät invamitoitettuja.

Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia tuntuu vaikealta tai on vaarallista. Turvakoti Haagassa on yksitoista paikkaa, ja Turvakoti Toukolassa seitsemän. Asiakkaat saavat turvakotiasiakkuutensa aikana henkisen ja käytännöllisen avun lisäksi ylöspidon ruokineen ja liinavaateineen.

Turvakodista saa ammattitaitoista kriisiapua ja neuvoja perhe-ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä ympärivuorokautisesti henkilökunnan läsnäolon. Turvakotityön päämääränä on vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja sekä tukea häntä omien tavoitteidensa asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Turvakotityön periaatteisiin kuuluu avun tarjoaminen myös väkivallan tekijälle.

Lapsilähtöisen väkivaltatyön tavoitteena turvakodissa on sekä tukea lapsia että tuoda esille heidän kokemuksiaan ja ottaa ne huomioon perheen tulevaisuuden ratkaisuissa. Lapsen selviytymistä ja turvallisuutta tuetaan lapsilähtöisin työskentelymenetelmin sekä vanhempien kanssa työskentelyllä.

Turvakodin henkilökunta vastaa ympärivuorokautisesti perhe-ja lähisuhdeväkivallan kysymyksiin liittyviin puheluihin. Soittajan kanssa kartoitetaan hänen väkivallan uhan tilannettaan tai jo tapahtunutta väkivaltaa. Soittaja saa apua tulemalla turvakodin asiakkaaksi, tai hänet ohjataan muun avun piiriin.

Yhdistyksen turvakoti noudattaa työssään Ensi-ja turvakotien liiton väkivaltatyön laitos-ja avopalvelutyön laatukriteereitä.

 

Yhteystiedot

Turvakoti Haaga
Steniuksentie 20

00320 Helsinki
09- 4777 180 / 24H
kartta


Turvakoti Toukola
Hämeentie 126 F
00560 Helsinki
050 5650636 / 24H


Vastaava sosiaalityöntekijä

Minna Remes-Sievänen
050 563 6220