Vihanhallintaryhmän uudet ajat

Haluatko muuttaa itsellesi ja muille vahingollista käytöstäsi? Pääkaupungin turvakoti ry:n Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä alkaa kolme kertaa kestävä avoin (ryhmän jäsenet voivat vaihtua) Vihanhallintaryhmä, jossa käsitellään vihaa, vihan tunnetta ja niihin liittyviä asioita. Ryhmä on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat oppia tunnistamaan ja hallitsemaan vihaansa sekä muuttamaan vuorovaikutustaan myönteiseen suuntaan. Ryhmä on maksuton ja sen aikana on järjestetty lastenhoito.

Ryhmätapaamisilla käsitellään seuraavia aiheita:

Vastuun ottaminen omasta käytöksestä
– vastuu, syyllisyyden ja häpeän tunteet

Vihan tunne
– vihan tunnistaminen, ajatukset, kehon merkit

Käytännön välineitä vihan hallintaan
– tunteiden purkamisen välineitä
– ajatuksiin vaikuttaminen: mitä tapahtuu ennen tilannetta / sen aikana / sen jälkeen?

Viha myönteisenä voimana
– mitä vihani kertoo minusta?

Kun ” hermo pettää “
– oma tapa toimia, kun ” hermo pettää ” (mikä toimii, miten vahvistan taitoani yms.)
– yksi pysyvä keino hallita vihaa riittää

 

Ryhmäkerrat:

Kokoontumiset 6.5. 13.5. ja 20.5.  klo 16.30-18.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset ryhmään:

lahisuhdevakivaltatyonyksikko@paakaupunginturvakoti.fi