Asumisyksikkö Kilpola sijaitsee yhdistyksen omistamassa Koy Kilpolantie 2 – nimisessä kiinteistössä osoitteessa Kilpolantie 2, 00940 Helsinki.

Yksikössä on yhteensä 18 asuntoa, joista neljä on yksiöitä ja loput kaksioita.

Asumisyksikkö Kilpolassa toteutettavan palvelun päämääränä on tuetun asumisen keinoin tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä sekä väkivallattoman elämän rakentamista ja sen vakiinnuttamista. Palvelu toteutetaan turvakotijakson jälkeisenä asumismuotona, mutta muut kuin helsinkiläiset asiakkaat voivat tulla palvelun piiriin myös suoraan kotoaan.

Aikuis- ja lapsiasiakkaat saavat ammatillista tukea henkiseen jaksamiseen, selviytymiseen sekä apua käytännön asioiden hoitoon. Asumisajalle tehdään palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja sosiaaliviranomaisten kanssa.

Asumisyksikössä aikuis- ja lapsiasiakkailla on nimetty oma työntekijä, joka tapaa asiakasta viikoittain. Tämän lisäksi asiakkailla on arkisin käytettävissään päivystyspalvelu akuuttien asioidensa hoitoon. Työntekijät työskentelevät arkisin pääsääntöisesti klo 9–16.30.

Asiakkaat allekirjoittavat vuokrasopimukset asuntoihinsa ja vuokranmaksuun on mahdollista saada Kelan asumistukea sekä perustoimeentulotukea. Ennen asiakkuuden alkua Helsingin kaupungin tilapäismajoitustyöryhmä määrittelee asiakkaan asiakkuuden keston.

Yhteystiedot
Asumisyksikkö Kilpola
Kilpolantie 2
00940 Helsinki
fax 09 -2243 4025
kartta

Vastaava sosiaalityöntekijä  Oluwakemi Ariyo 050 591 4650
Sosiaaliohjaaja Kirsti Junkkari 050 5643392
Sosiaaliohjaaja Satu Leppänen 050 324 9178
Sosiaaliohjaaja,  lapsityö Sini Alatalo-Abubakar 040 457 8207

Asumisyksikön päivystäjä 050 331 6528 (ma-ti klo 14:00-16:00 ja ke-pe 9:30-11:30)  tai
asumisyksikko@paakaupunginturvakoti.fi

84
Asumisyksikkö Kilpolassa oli vuonna 2023 yhteensä 84 asiakasta, 51 aikuisia ja 33 lapsia. Aikuisasiakkaista 61 % kertoi hyvinvointinsa parantuneen asiakkuutensa aikana. Hyvinvoinnilla mitataan asiakkaan haittakokemuksen, päivittäisen suoriutumisen, sosiaalisten suhteiden ja turvallisuuden sekä toiveikkuuden muutosta.