NOPEA POISTUMINEN
Ohjeet välimuistin tyhjennykseen

Tule kehittämään Pääkaupungin turvakoti ry:n uutta talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisuutta! Pääkaupungin turvakoti ry avaa uutena tehtävänä haettavaksi yhdistyksen henkilöstö- ja hallintovastaavan toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen.

Pääkaupungin turvakoti ry toimii perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön kentällä kolmen eri toimintamuodon – turvakodit, Asumisyksikkö Kilpola, Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö – keinoin. Toimintamuodoissa tuotetaan ammatillisesti laaduk­kaita laitos- ja avopalveluja perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille.
Yhdistyksen palveluksessa on 44 työntekijää sekä kuukausittain n. 30 keikkalaista. Kussakin toimintayksikössä on oma esimies, yhdistyksen operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja ja ylintä päätösvaltaa käyttää luottamushenkilöistä koostuva hallitus.
Yhdistykseen on valittu uusi talouspäällikkö, joka toimii henkilöstö- ja hallintovastaavan sekä talousassistentin esimiehenä. Kolmikon lopulliset tehtävänkuvat muodostetaan yhdessä talouspäällikön kanssa.

Yhdistyksen henkilöstö- ja hallintovastaavan tehtäviin kuuluu:
– henkilöstö- ja hallintovastaava osallistuu omalta osaltaan palkkaprosesseihin toimien osaltaan HR:n ja palkanlaskennan yhteyshenkilönä henkilöstölle.
– koko henkilöstön työsuhteenkaaren aikaiset hallinnolliset tehtävät
– hallinnon työaikaselvitykset
– työterveyshuollon yhteyshenkilönä toimiminen vastaten kuukausittaisesta sairauspoissaolojen tilastoinnista
– IY-asioiden koordinointi.
– yhdistyksen sisäisiin henkilöstöhallinnon ja hallinnon prosesseihin osallistuminen
– erilaiset sisäiseen tiedottamiseen liittyvät tehtävät
Yhdistyksessä on käytössä Procountor-taloushallinnon ohjelma sekä Sympa HR-järjestelmä. MS Office-ohjelmien käytön tulee olla sujuvaa. Lisäksi käytössämme ovat Työvuorovelho-ohjelma ja Sofia-asiakastietojärjestelmä.

Henkilöstö- ja hallintovastaavan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää alan amk-tasoista koulutusta (tradenomi tmv.)  ja työkokemusta henkilöstö-ja taloushallinnosta. Arvostamme laajaa IT-osaamista. Tehtävässä vaaditaan oman työn johtamisen kykyä, sitoutuneisuutta, tarkkuutta, muutosmyönteisyyttä, joustavuutta sekä stressinsietokykyä. Arvostamme huumorintajua.

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.

Viikkotyöaika 37.30 h / vk.
Palkkaus G 27 + mahdolliset ikälisät eli 2691–3074 €/ kk.
Kuuden kuukauden koeaika.
Hakuaika: 8.-22.6.2021. Jotkut hakijoista kutsutaan yksilöhaastatteluihin, jotka pidetään viikolla 27.
Kiireellisestä aikataulusta johtuen haastatteluja ja valinta saatetaan tehdä jo hakuaikana.  Työ toivotaan otettavan vastaan heti.

Työpaikan osoite: Turvakoti Haaga, Steniuksentie 20, 00320 Hki.
Yhdistyksen hallinto ja Turvakoti Haaga muuttavat loppuvuodesta Herttoniemeen, Työnjohtajankatu 7, 00880 Hki.

Mahdolliset kysymykset: toiminnanjohtaja Karola Grönlund 044 275 3006
Hakemukset: paivi.ylisaukko-oja@paakaupunginturvakoti.fi