Käytätkö väkivaltaa?

Ratkaisetko ristiriitasi väkivallalla? Haluatko keskustella siitä?

Soita!
Avoyksikkö   050 301 0748 virka-aika
Kilpolantie 2
00940 Helsinki

Avoyksikössä autetaan niitä helsinkiläisiä miehiä ja naisia, joiden elämässä on perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Myös lapsille on tarjolla apua, mutta se edellyttää vanhemman / vanhempien samanaikaista työskentelyä Avoyksikössä.

Jussi-työ® on osa Pääkaupungin turvakoti ry:n avopalveluita tarjoavaa Avoyksikköä. Jussi-työ on tarkoitettu niille miehille, joiden elämässä on perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, joko tekijän tai kokijan roolista käsin.

Jussi-työn tavoitteena on tukea miehiä löytämään väkivallattomia ongelmanratkaisukeinoja, sekä auttaa miehiä elämään turvallisesti itsensä ja läheistensä kanssa. Väkivaltaisesta tai uhkaavasta käyttäytymisestä voi poisoppia.