Pääkaupungin turvakoti ry avasi 7-perhepaikkaisen turvakoti Pellaksen Espoossa!

Turvakoti Pellas on avannut ovensa uusille asiakkaille 4.4.2018

Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakodissa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saa fyysisen väkivallalta ja ammatillista apua väkivallan loppumiseksi. Kriisiavun lisäksi turvakodista saa tukea ja tietoa myös käytännön asioiden järjestämiseen.

Turvakotipalvelut on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille: kaikenikäisille naisille, miehille ja lapsille. Lapset tulevat turvakotiin vanhempansa kanssa. Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi akuutin kriisin ajaksi. Turvakodissa ollaan kriisitilanteen vaatiman ajan, yleensä muutamasta päivästä kahteen kuukauteen. Asiakkuuden kestosta päättää turvakodin vastuuhenkilö yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa. Turvakotijakson pituus on aina yksilöllinen. Henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden.

Asiakkuuteen voi hakeutua oma-aloitteisesti tai jonkin tahon ohjaamana. Turvakodissa väkivaltaa kokenut pääsee keskustelemaan kahdenkeskisesti väkivaltatyöhön erikoistuneen työntekijän kanssa. Myös lapsille järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa. Turvakodin henkilöstö selvittää asiakkaan kanssa hänen tuen tarpeensa väkivallasta selviytymisen vaiheessa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös kunnan ja muiden palveluntarjoajien kanssa.

Turvakodin henkilökunta vastaa ympärivuorokautisesti perhe- ja lähisuhdeväkivallan kysymyksiin liittyviin puheluihin. Soittajan kanssa kartoitetaan hänen kokemaansa väkivallan uhkaa tai jo tapahtunutta väkivaltaa. Soittaja saa apua tulemalla turvakodin asiakkaaksi, tai hänet ohjataan muun avun piiriin.

Keskeisiä yhteistyötahoja ovat sosiaaliviranomaiset, joista erityisesti lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa työskennellään lähes jokaisen lapsiperheen jakson aikana. Aikuissosiaalityö on tärkeä yhteistyötaho erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, jotka tarvitsevat tukea asumisjärjestelyihin.

Turvakotipalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Turvakoti Pellas
Kuninkaantie 40 C, 02940 Espoo
puhelin 040 457 3840

Lisätietoja:

vastaava sosiaalityöntekijä Asta Närhi    040 457 3842