Työpaikkakuvaus

Ma. sosiaaliohjaajan tehtävä, Asumisyksikkö Kilpola / Pääkaupungin turvakoti ry

Tule tekemään väkivaltatyötä lasten ja nuorten kanssa!
Pääkaupungin turvakoti ry on perinteikäs väkivaltatyöhön keskittyvä kansalaisjärjestö. Yhdistyksen kolmessa toimintamuodossa (turvakodit, Asumisyksikkö Kilpola ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö) työskentelee yli 40 väkivaltatyön ammattilaista. Yhdistys on koulutus- ja kehitysmyönteinen toimija, joka arvostaa työntekijöitään tukien työssäjaksamista erilaisin keinoin. Tervetuloa mukaan joukkoon!

Asumisyksikkö Kilpolan tuetun asumisen palvelun päämäärän on tukea asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja väkivallattoman elämän rakentamista. Aikuis- ja lapsiasiakkaat saavat ammatillista tukea väkivaltakokemuksista selviytymiseensä, henkiseen jaksamiseensa sekä apua käytännön asioidensa hoitoon. Sekä aikuis- että lapsiasiakkailla on omat työntekijänsä, jotka tapaavat asiakkaitaan viikoittain. Asiakkaista noin 70 % on maahanmuuttajataustaisia. Yksikössä keskitytään väkivaltatyön lisäksi maahanmuuttajatyön osaamiseen. Aikuisasiakkaiden kanssa työskentelevät vastaava sosiaalityöntekijä (esimies) ja kaksi aikuistyön sosiaaliohjaajaa. Työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti arkisin klo 9–16.30/17. Lasten ja nuorten kanssa työskentelee yksi sosiaaliohjaaja. Palkkaamme Sinille työparin määräajaksi saadun säätiöavustuksen turvin!

Asumisyksikkö Kilpolan lapset ja nuoret saavat yksilöllistä ja räätälöityä turvallisen aikuisen tukea asiakkuutensa aikana. Työskentelyn tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria käsittelemään ja selvittämään lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kokemuksiaan, tukea heitä tunnistamaan omia tunteitaan sekä auttaa heitä vahvistamaan omaa itseluottamustaan. Lapsille ja nuorille tarjotaan yksilö-, sisarus-, tai ryhmätapaamisia. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn liittyy myös vanhemmuustyö. Lasten vanhempia ohjataan ja tuetaan sekä lapsiin että vanhemmuuteen liittyvissä asioissa keskustelun ja konkreettisen avun keinoin.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää joko perus (lähihoitaja)- tai amk (sosionomi)-tasoista koulutusta, kokemusta eri-ikäisten lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelystä, lapsen kehityksen tukemisen osaamista ja hyvää englannin kielen taitoa.
Kokemus lastensuojelutyöstä (lastensuojelulaitos, perhetyö, perhekuntoutus) tai varhaiskasvatuksesta (päiväkoti) luetaan hakijalle eduksi.

Määräaikainen työsuhde ajalla: heti. – 31.12.2022 (aloitus heti tai erikseen sopien).
Palkkaluokka: G 24+ mahdolliset palveluvuosilisät, kahden (2) kuukauden koeaika.
Rikosrekisteriote/ Rikostaustan tarkistus lasten kanssa työskentelyä varten.
Työntekijältä edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa.

Hakuaika: 21.7. – 11.8.2022. Paikka voidaan täyttää jo hakuaikana.
Mahdolliset kysymykset: vastaava sosiaalityöntekijä Oluwakemi Ariyo, 050 591 4650 / oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi
Hakemukset: oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi