Turvakodin ohjaaja, Turvakoti Hertta, Helsinki, Pääkaupungin turvakoti ry

Kiinnostaako sinua väkivalta- ja turvakotityö? Pääkaupungin turvakoti ry on väkivaltatyön ammattilaisorganisaatio. Yhdistys tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon voimin. Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Yhdistyksellä on kolme turvakotia, Turvakodit Tilkka ja Hertta Helsingissä ja Turvakoti Pellas Espoossa.

Turvakoti Herttaan haetaan ohjaajaa 2-vuorotyöhön vakituisten ohjaajien siirtyessä uusiin tehtäviin. Työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia. Turvakodissa tehtävään asiakastyöhön kuuluu asiakkaan auttaminen eri tavoin hänen akuutissa kriisitilanteessaan. Auttaminen perustuu asiakkaiden kanssa käytäviin kriisikeskusteluihin, asiakkaan tukemiseen, palveluohjaukseen sekä käytännön asioiden hoitamisessa auttamiseen. Turvakoti Hertassa henkilöstö huolehtii myös yksikön kodinhoidollisista tehtävistä.

Turvakoti Hertan perhepaikat jakautuvat kahdelle 7-perhepaikkaiselle osastolle. Molemmilla osastoilla on oma henkilöstönsä (4 kaksivuorotyötä tekevää ohjaajaa, 2 yötyötä tekevää ohjaajaa sekä yksi vastaava ohjaaja). Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä. Vuoden 2022 aikana Turvakoti Hertan 7-perhepaikkaisella osastolla on ollut yhteensä n. 180 aikuis- ja vanhempiensa kanssa tullutta lapsiasiakasta. Keskimääräinen turvakodissa oloaika on n. kolme viikkoa, pisimmillään asiakkuus voi kestää n. kaksi kuukautta. Asiakkaista n. 35 % on maahanmuuttajataustaisia. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina toimivat lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, Kela, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä muut yhdistyksen eri toimintamuotojen työntekijät.

Ohjaajan tehtävään edellytetään sosiaali- tai terveydenhuoltoalan amk -tasoista koulutusta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 817/2015 8 §; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, Valtioneuvoston asetus 1103/2018), väkivalta- ja/tai kriisityön työkokemusta tai vastaavaa kokemusta vaativassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden tukemisesta sekä kokemusta vuorotyöstä. Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä ja muu kielitaito on eduksi. Hygieniapassi vaaditaan. Tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Työaikamuoto on jaksotyöaika (115 h/3 vkoa tai 230 h/6 vkoa). Palkkaus Yksityisen sosiaalialan TES:in mukaan palkkaluokka G24 (2594,16 €/kk + mahdolliset lisät). Koeaika 6 kk.

Lisätietoja tehtävästä saa vastaava sosiaalityöntekijä Minna Remes-Sieväseltä, minna.remes@paakaupunginturvakoti.fi, puh. 050 5636220 (jätä soittopyyntö, ellet tavoita).
Hakemukset (hakemus + CV) sähköpostitse osoitteeseen minna.remes@paakaupunginturvakoti.fi
Viestin aihe: Ohjaaja / Turvakoti Hertta
Hakuaika päättyy 17.03.2024.  Tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman pian. Soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään viimeistään viikolla 13.

Linkki TE-toimiston ilmoitukseen.

 

Tule kieliavustajaksi väkivaltatyöhön! – Become a language assistant in domestic
violence work!

Asumisyksikkö Kilpolassa (Kilpolantie 2, Kontula) autetaan asiakasta väkivallattoman elämän rakentamisessa. Tuettu asuminen on usein turvakotijakson jälkeistä, asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaa työtä. Asiakkaat saavat ammatillista tukea selviytymiseensä sekä käytännön asioiden hoitoon. Yksikössä on maahanmuuttajatyön erityisosaamista.
Osaatko suomen tai englannin lisäksi hyvin mongolian ja tigrinjan kieltä? Kieliavustaja avustaa sosiaaliohjaajan ja asiakkaan välisessä keskustelussa siten, että nämä ymmärtävät toisiaan. Hän voi toimia asiakkaan asiointiapuna esimerkiksi Kelassa. Työtehtäviä (2-6 tuntia) on satunnaisesti virka-aikana. Kieliavustajan palkka on 18.47 €/tunti + julkisen liikenteen edestakainen lippu.
Tervetuloa mukaan auttamaan kanssamme aikuisia ja lapsia, joiden elämässä on ollut väkivaltaa.
Tule tekemään kanssamme merkityksellistä työtä!

Kilpola Housing unit (Kilpolantie 2, Kontula) helps the client create violence-free life. Clientship at the Housing Unit is often preceded by a period at a shelter and supports the client’s independent, violence-free living. Clients get professional support for coping, as well as in taking care of practical matters. Kilpola Housing Unit has special competence in working with immigrants.
Do you have good skills -besides Finnish or English- in Mongolian or Tigrinja? We are looking for persons to assist in communication between a client and a social counsellor. You can also assist the customer with errands at Kela, for example. There are occasional tasks (2-6 hours) during office hours. The sala ry of a language assistant is 18.47 €/hour + round trip ticket for public transport.
Welcome to join us in helping adults and children who have experienced violence in their lives. Come and do meaningful work with us!

Yhteydenotot/ Contacts
Oluwakemi Ariyo, Vastaava sosiaalityöntekijä /Social worker in charge
Asumisyksikkö Kilpola, Pääkaupungin turvakoti ry
p. 050 591 4650
oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi
asumisyksikko@paakaupunginturvakoti.fi

Tule kieliavustajaksi väkivaltatyöhön!  Become a language assistant in domestic violence work!

Asumisyksikkö Kilpolassa (Kilpolantie 2, Kontula) autetaan asiakasta väkivallattoman elä­män rakentamisessa. Tuettu asuminen on usein turvakotijakson jälkeistä, asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaa työtä. Asiakkaat saavat ammatillista tukea selviytymiseensä sekä käytännön asioiden hoitoon. Yksikössä on maahanmuuttajatyön erityis­osaamista. Osaatko suomen tai englannin lisäksi hyvin esimerkiksi arabiaa, thain, bengalin, soranin, hindin, somalin, farsin, darin, venäjän tai ranskan kieltä?

Kieliavustaja kääntää sosiaaliohjaajan ja asiakkaan keskustelua siten, että nämä ymmärtävät toisiaan. Hän voi toimia asiakkaan asiointiapuna esimerkiksi Kelassa. Työtehtäviä (2–6 tuntia) on satunnaisesti virka-aikana. Kieliavustajan palkka on 18.47 €/tunti + julkisen liikenteen edestakainen lippu.  Tervetuloa mukaan auttamaan kanssamme aikuisia ja lapsia, joiden elämässä on ollut väkivaltaa. Tule tekemään kanssamme merkityksellistä työtä!

Kilpola Housing unit (Kilpolantie 2, Kontula) helps the client create vio­lence-free life. Supported living is generally work that happens after a period at a shelter and supports the client’s independent living. Clients get professional support for coping, as well as in taking care of practical matters. Kilpola Housing Unit has special competence in working with immigrants. Do you have good skills -besides Finnish or English- in other languages, for example Arabic, Thai, Bengali, Sorani, Hindi, Somali, Farsi, Dari, Russia or French?

We are looking for persons to assist in communication between a client and a social counsellor. You can also assist the customer with errands at Kela, for example. There are occasional tasks (2–6 hours) during office hours. The salary of a language assistant is 18.47 €/hour + round trip ticket for public transport.  Welcome to join us in helping adults and children who have experienced violence in their lives. Come and do meaningful work with us!

Yhteydenotot/ Contacts:

Oluwakemi Ariyo

Vastaava sosiaalityöntekijä /Social worker in charge 

Asumisyksikkö Kilpola, Pääkaupungin turvakoti ry

t. 050 591 4650,  oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi

asumisyksikko@paakaupunginturvakoti.fi