Sosiaalialan ohjaaja, Pääkaupungin turvakoti ry, Turvakoti Tilkka, Helsinki

Kiinnostaako sinua väkivalta- ja turvakotityö? Pääkaupungin turvakoti ry on väkivaltatyön ammattilaisorganisaatio. Yhdistys tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon voimin. Yhdistyksellä on kolme turvakotia, Turvakodit Tilkka ja Hertta Helsingissä sekä Turvakoti Pellas Espoossa. Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Turvakodin henkilöstö ylläpitää myös 24/7 perhe- ja lähisuhdeväkivallan kriisipuhelinta.

Haemme nyt ohjaajaa Turvakoti Tilkkaan vakituiseen työsuhteeseen 1.2.2024 alkaen. Turvakoti Tilkka on 7-perhepaikkainen turvakoti hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella Pikku Huopalahdessa osoitteessa Mannerheimintie 164, Helsinki. Henkilöstöön kuuluu 4 kaksivuorotyötä tekevää ohjaajaa, 2 yötyötä tekevää ohjaajaa, vastaava ohjaaja sekä laitoshuoltaja. Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä.

Turvakodin ohjaajan työtehtäviin kuuluu turvakodin asiakkaiden koko asiakasprosessin hoitaminen: asiakkaaksi ottamisen arviointi, alkuhaastattelut, yksilökeskustelut, kriisityö, lapsityö, yhteistyö viranomaisten kanssa, palveluohjaus, neuvonta ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely. Turvakoti Tilkassa henkilöstö huolehtii myös yksikön kodinhoidollisista tehtävistä. Tarjoamme tiimin ja esimiehen vankan tuen, säännöllisen työnohjauksen, hyvät kouluttautumismahdollisuudet, ePassi kulttuuri- ja liikuntaedun, työterveyshuollon sekä työntekijän vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Panostamme työryhmässämme keskustelevaan ja ratkaisukeskeiseen työilmapiiriin ja olemme saaneet palautetta, että porukkaamme pääsee helposti mukaan.

Edellytämme sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoa (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015) sekä työkokemusta sosiaalihuollon kentältä. Arvostamme väkivalta- ja/tai kriisityön kokemusta, kokemusta vuorotyöstä sekä hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja. Kaikki työntekijämme käyvät läpi THL:n järjestämät kriisityön ja lapsityön koulutukset ja lupaamme perehdyttää sinut työhön hyvin. Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä ja muu kielitaito on eduksi. Työntekijällä tulee olla hygieniapassi tai hänen tulee sitoutua sen suorittamiseen. Tehtävässä vaaditaan rikostaustaote, joka perustuu Lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

Työaikamuoto on jaksotyöaika (115 h/ 3 vkoa tai 230 h/6 vkoa). Palkkaus Yksityisen sosiaalialan TES:in mukaan palkkaluokka G24. Koeaika on 6 kk.

Tommi Tolmunen, tommi.tolmunen@paakaupunginturvakoti.fi, p. 050-576 3365

Toimita hakemus ja cv sähköpostitse otsikolla “Turvakodin ohjaaja” osoitteeseen tommi.tolmunen@paakaupunginturvakoti.fi

Hakuaika päättyy 19.12.2023. Paikka voidaan täyttää sopivan hakijan löytyessä jo hakuajan puitteissa.

 

Tule kieliavustajaksi väkivaltatyöhön!  Become a language assistant in domestic violence work!

Asumisyksikkö Kilpolassa (Kilpolantie 2, Kontula) autetaan asiakasta väkivallattoman elä­män rakentamisessa. Tuettu asuminen on usein turvakotijakson jälkeistä, asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaa työtä. Asiakkaat saavat ammatillista tukea selviytymiseensä sekä käytännön asioiden hoitoon. Yksikössä on maahanmuuttajatyön erityis­osaamista. Osaatko suomen tai englannin lisäksi hyvin esimerkiksi arabiaa, thain, bengalin, soranin, hindin, somalin, farsin, darin, venäjän tai ranskan kieltä?

Kieliavustaja kääntää sosiaaliohjaajan ja asiakkaan keskustelua siten, että nämä ymmärtävät toisiaan. Hän voi toimia asiakkaan asiointiapuna esimerkiksi Kelassa. Työtehtäviä (2–6 tuntia) on satunnaisesti virka-aikana. Kieliavustajan palkka on 18.47 €/tunti + julkisen liikenteen edestakainen lippu.  Tervetuloa mukaan auttamaan kanssamme aikuisia ja lapsia, joiden elämässä on ollut väkivaltaa. Tule tekemään kanssamme merkityksellistä työtä!

Kilpola Housing unit (Kilpolantie 2, Kontula) helps the client create vio­lence-free life. Supported living is generally work that happens after a period at a shelter and supports the client’s independent living. Clients get professional support for coping, as well as in taking care of practical matters. Kilpola Housing Unit has special competence in working with immigrants. Do you have good skills -besides Finnish or English- in other languages, for example Arabic, Thai, Bengali, Sorani, Hindi, Somali, Farsi, Dari, Russia or French?

We are looking for persons to assist in communication between a client and a social counsellor. You can also assist the customer with errands at Kela, for example. There are occasional tasks (2–6 hours) during office hours. The salary of a language assistant is 18.47 €/hour + round trip ticket for public transport.  Welcome to join us in helping adults and children who have experienced violence in their lives. Come and do meaningful work with us!

Yhteydenotot/ Contacts:

Oluwakemi Ariyo

Vastaava sosiaalityöntekijä /Social worker in charge 

Asumisyksikkö Kilpola, Pääkaupungin turvakoti ry

t. 050 591 4650,  oluwakemi.ariyo@paakaupunginturvakoti.fi

asumisyksikko@paakaupunginturvakoti.fi