Sosiaalialan ohjaaja, Pääkaupungin turvakoti ry, Turvakoti Toukola, Helsinki

Työn kuvaus

Kiinnostaako sinua väkivalta- ja turvakotityö? Pääkaupungin turvakoti ry on väkivaltatyön ammattilaisorganisaatio. Yhdistys tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon voimin.

Yhdistyksellä on kolme turvakotia, Turvakodit Toukola ja Hertta Helsingissä sekä Turvakoti Pellas Espoossa. Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Turvakodin henkilöstö ylläpitää myös 24/7 perhe- ja lähisuhdeväkivallan kriisipuhelinta.

Haemme nyt ohjaajaa kaksivuorotyöhön turvakoti Toukolaan 17.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on vakituinen. Turvakoti Toukola on 7-perhepaikkainen turvakoti Helsingissä. Henkilöstöön kuuluu 4 kaksivuorotyötä tekevää ohjaajaa, 2 yötyötä tekevää ohjaajaa, vastaava ohjaaja sekä laitoshuoltaja. Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä.

Turvakodin ohjaajan työtehtäviin kuuluu turvakodin asiakkaiden koko asiakasprosessin hoitaminen: asiakkaaksi ottamisen arviointi, alkuhaastattelut, yksilökeskustelut, kriisityö, lapsityö, yhteistyö viranomaisten kanssa, palveluohjaus, neuvonta ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely. Turvakoti Toukolassa henkilöstö huolehtii myös yksikön kodinhoidollisista tehtävistä.

Tarjoamme tiimin ja esimiehen vankan tuen, säännöllisen työnohjauksen, hyvät kouluttautumismahdollisuudet, ePassi kulttuuri- ja liikuntaedun, työterveyshuollon sekä työntekijän vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Marraskuusta lähtien on myös mahdollisuus vuokra-asuntoon työnantajan kautta. Panostamme työryhmässämme keskustelevaan ja ratkaisukeskeiseen työilmapiiriin ja olemme saaneet palautetta, että porukkaamme pääsee helposti mukaan.

Edellytämme sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoa (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015) sekä työkokemusta sosiaalihuollon kentältä. Arvostamme väkivalta- ja/tai kriisityön kokemusta, kokemusta vuorotyöstä sekä hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja. Kaikki työntekijämme käyvät läpi THL:n järjestämät kriisityön ja lapsityön koulutukset, joten voit hakea meille töihin, vaikka et vielä olisi kokenut väkivalta- ja kriisityön osaaja. Lupaamme perehdyttää sinut työhön hyvin.

Erinomaiset suomen kielen ja hyvät englannin kielen taidot ovat tehtävässä välttämättömiä ja muu kielitaito on eduksi.

Toimeen valittavan tulee esittää rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työntekijällä tulee olla hygieniapassi tai hänen tulee sitoutua sen suorittamiseen. Työntekijältä edellytetään tartuntatautilain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa.

Työaikamuoto on jaksotyöaika (115 h/ 3 vkoa tai 230 h/6 vkoa). Palkkaus Yksityisen sosiaalialan TES:in mukaan palkkaluokka G 24 (2475,09 €/kk + mahdolliset lisät). Koeaika on 6 kk.

Työpaikan osoite:

Hämeentie 126 F, 00560 Helsinki

Hakemukset (hakemus + CV) sähköpostitse osoitteeseen:

tommi.tolmunen@paakaupunginturvakoti.fi

Viestin aihe: Ohjaaja / Turvakoti Toukola

Hakuaika päättyy 9.10.2022.

Paikka voidaan täyttää sopivan hakijan löytyessä jo hakuajan puitteissa.

Rekrytoinnin yhteystiedot:

vastaava sosiaalityöntekijä Tommi Tolmunen, p. 050 576 3365, tommi.tolmunen@paakaupunginturvakoti.fi

Linkki te-toimiston ilmoitukseen.