Turvakoti Tilkka, jossa on seitsemän perhepaikkaa, sijaitsee vanhassa Tilkan sairaalarakennuksessa Pikku Huopalahdessa osoitteessa: Mannerheimintie 164 B, 9.krs, 00300 Helsinki.

Turvakoti Tilkan tilat ovat esteettömät. 

Turvakoti Toukola, Toukolan kaupunginosassa on nyt pysyvästi suljettu. Muuton yhteydessä turvakodin nimi vaihtui Turvakoti Tilkaksi.

Turvakotipalvelut ovat maksuttomia ja tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille sukupuolesta tai iästä riippumatta.  Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi akuutin kriisin ajaksi. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakodissa väkivaltaa kokenut pääsee keskustelemaan kahdenkeskisesti väkivaltatyöhön erikoistuneen työntekijän kanssa.

Kriisiavun lisäksi turvakodista saa tukea ja tietoa myös käytännön asioiden järjestämiseen.  Alaikäiset lapset tulevat turvakotiin vanhempansa kanssa.
Turvakoti Tilkkaan ei voi ottaa lemmikkiä mukaan, mutta voimme auttaa järjestämään lemmikille hoitopaikan turvakotijakson ajaksi. Tarvittaessa opastamme sinua ottamaan yhteyttä vapaaehtoisiin auttajiin, joilla on kokemusta turvakotiasiakkaiden lemmikkien hoidosta.

Henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden. Turvakodin henkilökunta vastaa ympärivuorokautisesti perhe- ja lähisuhdeväkivallan kysymyksiin liittyviin puheluihin. Soittajan kanssa kartoitetaan hänen kokemaansa väkivallan uhkaa tai jo tapahtunutta väkivaltaa. Soittaja saa apua tulemalla turvakodin asiakkaaksi tai hänet ohjataan muun avun piiriin. Myös valtakunnallisesti palveleva Nollalinja -puhelinpalvelu ohjaa asiakkaita väkivaltatyön palveluihin. Nollalinja -sivuston kautta päivystäjät ja turvakotien työntekijät saavat ajantasaisen tiedon kaikkien Suomen turvakotien paikkatilanteesta.

Keskeisiä yhteistyötahoja ovat sosiaaliviranomaiset, joista erityisesti lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa työskennellään lähes jokaisen lapsiperheen jakson aikana. Aikuissosiaalityö on tärkeä yhteistyötaho erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, jotka tarvitsevat tukea asumisjärjestelyihin.

130
Turvakoti Tilkassa oli vuonna 2023 yhteensä 130 asiakasta; aikuisia 89 ja lapsia 41. Sitaatti asiakaspalautteesta: ”Olen tosi kiitollinen saamastani keskustelutuesta. Minut kohdattiin kauniisti ja sain kokea tulleeni nähdyksi ja kuulluksi.”