Turvakoti Hertta, jossa on 14 perhepaikkaa, sijaitsee kerrostalon 2. ja 3. kerroksessa Helsingin Herttoniemessä os. Työnjohtajankatu 7 C, 00880 Helsinki.

Turvakodin tilat ovat esteettömät, mutta koska ympäristössä on rakennustyömaita, ei kulku turvakodille ole täysin esteetön, eikä turvakodilla ole invapysäköintipaikkoja.

Turvakotipalvelut ovat maksuttomia ja tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille sukupuolesta tai iästä riippumatta.  Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi akuutin kriisin ajaksi. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakodissa väkivaltaa kokenut pääsee keskustelemaan kahdenkeskisesti väkivaltatyöhön erikoistuneen työntekijän kanssa.

Kriisiavun lisäksi turvakodista saa tukea ja tietoa myös käytännön asioiden järjestämiseen.  Alaikäiset lapset tulevat turvakotiin vanhempansa kanssa.
Turvakoti Herttaan ei voi ottaa lemmikkiä mukaan, mutta voimme auttaa järjestämään lemmikille hoitopaikan turvakotijakson ajaksi. Tarvittaessa opastamme sinua ottamaan yhteyttä vapaaehtoisiin auttajiin, joilla on kokemusta turvakotiasiakkaiden lemmikkien hoidosta.

Henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden. Turvakodin henkilökunta vastaa ympärivuorokautisesti perhe- ja lähisuhdeväkivallan kysymyksiin liittyviin puheluihin. Soittajan kanssa kartoitetaan hänen kokemaansa väkivallan uhkaa tai jo tapahtunutta väkivaltaa. Soittaja saa apua tulemalla turvakodin asiakkaaksi tai hänet ohjataan muun avun piiriin. Myös valtakunnallisesti palveleva Nollalinja -puhelinpalvelu ohjaa asiakkaita väkivaltatyön palveluihin. Nollalinja -sivuston kautta päivystäjät ja turvakotien työntekijät saavat ajantasaisen tiedon kaikkien Suomen turvakotien paikkatilanteesta.

Keskeisiä yhteistyötahoja ovat sosiaaliviranomaiset, joista erityisesti lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa työskennellään lähes jokaisen lapsiperheen jakson aikana. Aikuissosiaalityö on tärkeä yhteistyötaho erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, jotka tarvitsevat tukea asumisjärjestelyihin.

376
Turvakoti Hertassa oli vuonna 2023 yhteensä 376 asiakasta; aikuisia 224 ja lapsia 152. Sitaatti asiakaspalautteesta: ”Toivoisin, että kaikki tietäisivät, että turvakotiin voi tulla, jos pelkää, ettei tarvitse olla henkeä uhkaava tai tosi paha tilanne.”