Lähisuhde- ja perheväkivallasta puhuminen voi tuntua vaikealta ja kiusalliselta. Lähisuhde- ja perheväkivaltaa esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa ja se voi koskea kaiken ikäisiä ihmisiä, naisia ja miehiä sekä heidän lapsiaan. Siihen on tarjolla apua, sekä kokijoille että tekijöille, erikseen tai yhdessä.

Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen voi olla vaikeaa. Se saattaa olla osa parisuhteen tai perheen normaalia arkea eikä sitä osata nimetä väkivallaksi tai väkivaltaa kokenut ei uskalla ottaa sitä puheeksi. Lähisuhdeväkivallan ohella voidaan puhua myös parisuhde- ja perheväkivallasta.

Lähisuhdeväkivaltaan voi liittyä erilaisia vallan ja kontrollin ilmenemismuotoja, joita ovat esimerkiksi pelottelu, erilainen uhkailu ja pakottaminen. Toisen menojen kontrollointi ja kodin ulkopuoliseen elämään osallistumisen hankaloittaminen ja mustasukkaisuus ovat eristämistä. Toisen vähättely ja mitätöinti, nimittely, nöyryyttäminen ja syyttely ovat toisen alistamista. Omien tekojen kieltäminen ja lasten käyttäminen väkivallan välineinä ovat myös vallan ja kontrollin muotoja. Väärää vallankäyttöä on valta-aseman käyttäminen ja taloudellinen vallankäyttö suhteessa toiseen.

Lähisuhde- ja perheväkivalta tarkoittaa sitä, että joku perheenjäsen (isä, äiti, sisko, veli) tai jokin muu läheinen ihminen (esim. serkku, isovanhempi) käyttää eri väkivallan muotoja toista perheenjäsentä kohtaan. Väkivaltainen käyttäytyminen voi olla kausittaista, välillä voi olla väkivallattomia aikoja, jolloin väkivallan käyttäjä saattaa olla hellä, toiset hyvin huomioon ottava ja rakastava.

Väkivallan muodot ovat moninaiset. Usein lähisuhde- ja perheväkivaltana pidetään vain fyysistä väkivaltaa, kuten esimerkiksi lyömistä, potkimista tai tukistamista. Väkivalta voi olla kuitenkin muutakin kuin fyysisiä jälkiä jättävä teko. Kaikki, mikä on tahallaan tehty toisen satuttamiseksi tai mielen pahoittamiseksi, on väkivaltaa. Väkivaltaa on kaikki sellainen toiminta tai puhe, joka aiheuttaa läheisissä pelkoa tai vahingoittaa heitä.

Kaikki väkivalta väärää toimintaa ja vääriä tekoja. Väkivalta on ihmisoikeusrikkomus ja rikos.