NOPEA POISTUMINEN
Ohjeet välimuistin tyhjennykseen
Pääkaupungin turvakoti ry on kansalaisjärjestö, jonka toimintayksiköiden väkivaltatyön ammattilaiset työskentelevät kaikkien perhe- ja lähisuhdeväkivallan osapuolien kanssa.
Pääkaupungin turvakoti ry:n jäsenyys on kannanotto perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön puolesta. Yhdistyksen jäsenet pitävät yhdistyksen työtä ja tavoitteita yksilön ja yhteiskunnan kannalta merkityksellisinä.
Jäsenmaksu on 20 € vuodessa.
Jäsen voi halutessaan myös
– tehdä vapaaehtoistyötä yhdistyksen ja sen asiakkaiden hyväksi
– antaa omaa tai verkostojensa osaamista yhdistyksen käyttöön
– osallistua yhdistyksen kokouksiin ja luottamustehtäviin.
Jäsen saa Ensi- ja turvakotien liiton Enska -lehden neljä kertaa vuodessa.
Tervetuloa mukaan!
Rohkeus auttaa.
Täytä jäsenhakemus:
Ajanvaraus