Kunniaan liittyvä väkivalta voi sisältää piirteitä perhe- ja lähisuhdeväkivallasta. Kunniaväkivaltaan liittyy uhrin kontrollointi ja rajoittaminen eri tavoin. Väkivallan syynä voi olla pelko kunniasääntöjen loukkaamisesta tai jo tapahtunut tilanne, jossa kunniasääntöjä on loukattu. Kunniaväkivaltaan liittyy kunnian palauttaminen irtisanoutumalla kunniattomasta käytöksestä; rankaisemalla kunniasäännön rikkojaa.

Kunniaan liittyvä väkivalta on esimerkiksi kontrollointia eli rajoittamista, eristämistä, uhkailua ja pakottamista.