Taloudellinen väkivalta on esim. läheisen oman rahankäytön tai työssäkäynnin estämistä, tai muuta toisen taloudellisen päätäntävallan rajoittamista ja kontrollia.

Taloudellista väkivaltaa ovat esimerkiksi työpaikan saamisen tai pitämisen estäminen, toisen rahankäytön kontrollointi, toisen rahattomana pitämistä, kohteen omaisuuden tai rahan luvatonta käyttämistä, taloudellisista päätöksistä ulos jättämistä, velan tai luoton ottamiseen pakottamista.