Uskonnollinen väkivalta on uskontoon perustuvaa fyysistä tai henkistä väkivaltaa. Se on toisen ihmisen uskonnollisuuden sekä uskonnollisten tarpeiden pilkkaamista ja halveksimista. Se voi olla myös pakottamista noudattamaan jonkin uskonnon mukaisia normeja ja sääntöjä. Tämän lisäksi uskonnollinen väkivalta voi olla uskonnon harjoittamisen kieltämistä.

Joissakin yhteyksissä käytetään termiä hengellinen väkivalta, uskonnollisesta väkivallasta erillisenä käsitteenä. Hengellinen väkivalta on uskonnollissävytteistä käyttäytymistä, jolla pyritään murtamaan tai nujertamaan uskonnollisin uhkauksin, vaatimuksin tai pakottein toisen ihmisen elämänkatsomus, elämäntapa tai mielipide.