NOPEA POISTUMINEN
Ohjeet välimuistin tyhjennykseen

Asumisyksikkö Kilpolassa (Kilpolantie 2, Kontula) autetaan asiakasta väkivallattoman elä­män rakentamisessa. Tuettu asuminen on usein turvakotijakson jälkeistä, asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaa työtä. Asiakkaat saavat ammatillista tukea selviytymiseensä sekä käytännön asioiden hoitoon. Yksikössä on maahanmuuttajatyön erityis­osaamista. Osaatko suomen tai englannin lisäksi hyvin esimerkiksi arabiaa, thain, bengalin, soranin, hindin, somalin, farsin, darin, venäjän tai ranskan kieltä?

Kieliavustaja kääntää sosiaaliohjaajan ja asiakkaan keskustelua siten, että nämä ymmärtävät toisiaan.

Kilpola Housing unit (Kilpolantie 2, Kontula) helps the client create vio­lence-free life. Supported living is generally work that happens after a period at a shelter and supports the client’s independent living. Clients get professional support for coping, as well as in taking care of practical matters. Kilpola Housing Unit has special competence in working with immigrants. Do you have good skills – besides Finnish or English – in other languages, for example Arabic, Thai, Bengali, Sorani, Hindi, Somali, Farsi, Dari, Russia or French?

We are looking for persons to assist in communication between a client and a social counsellor.

Lue lisää. Read more.

Ajanvaraus