Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta tai suorastaan vaarallista. Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa on henkilökuntaa paikalla vuorokauden ympäri. Turvakodin henkilökunta tukee sinua kriisitilanteen ratkaisemiseksi. Turvakodit on tarkoitettu sekä naisille että miehille ja heidän kanssaan tuleville lapsille.

Yhdistyksellä on kolme turvakotia: Turvakoti Hertta, Turvakoti Tilkka ja Turvakoti Pellas. Turvakodissa on kullekin asiakasperheelle tai yksin tulevalle asiakkaalle oma huone, muut tilat ovat asiakkaille yhteisiä. Turvakoti Hertan tilat ovat esteettömät, mutta koska ympäristössä on rakennustyömaita, ei kulku turvakodille ole täysin esteetön, eikä turvakodilla ole invapysäköintipaikkoja. Turvakoti Tilkan tilat ovat esteettömät. Turvakoti Pellaksen tilat ovat yhdessä tasossa ja esteettömät, ja yksi asiakashuone on invamitoitettu.

Turvakoti Hertassa on neljätoista paikkaa, Turvakoti Tilkassa ja Pellaksessa kummassakin seitsemän paikkaa. Turvakotipalvelu on asiakkaalle maksutonta. Asiakkaat saavat turvakotiasiakkuutensa aikana henkisen ja käytännöllisen avun lisäksi ruoan ja liinavaatteet.

Turvakodista saa ammattitaitoista kriisiapua ja neuvoja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Henkilökunta on läsnä asiakkaita varten ympärivuorokautisesti. Turvakotityön päämääränä on vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja sekä tukea häntä omien tavoitteidensa asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.

Turvakodissa myös lapset saavat apua perheväkivallan kokemuksiinsa. Lapsilähtöisen väkivaltatyön tarkoituksena on sekä tukea lapsia että tuoda esille heidän kokemuksiaan aikuisille. Työntekijät voivat auttaa aikuisia ottamaan lasten kokemukset huomioon perheen tulevaisuuden ratkaisuissa. Lapsen selviytymistä ja turvallisuutta tuetaan lapsilähtöisin työskentelymenetelmin sekä vanhempien kanssa työskentelyllä.

Turvakotiin kannattaa aluksi soittaa, jotta voit varmistua siitä, että turvakodissa on tilaa. Turvakodin henkilökunta vastaa ympärivuorokautisesti perhe- ja lähisuhdeväkivallan kysymyksiin liittyviin puheluihin. Soittajan kanssa kartoitetaan hänen väkivallan uhan tilannettaan tai jo tapahtunutta väkivaltaa. Soittaja saa apua tulemalla turvakodin asiakkaaksi, tai hänet ohjataan muun avun piiriin.

Yhdistyksen turvakodit noudattavat työssään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Turvakotipalvelujen kansallisia laatusuosituksia sekä Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön laitos- ja avopalvelutyön laatukriteereitä.

 

Yhteystiedot Helsingissä

Turvakoti Hertta
Työnjohtajankatu 7 C, 00880 Helsinki
Puh 09- 4777 180 (paikkatiedustelut 24H/7)
kartta

Vastaava sosiaalityöntekijä
Minna Remes-Sievänen p. 050 563 6220

Turvakoti Tilkka
Mannerheimintie 164 B, 9.krs, 00300 Helsinki
Puh 050 5650636 (paikkatiedustelut 24H/7)
Vastaava sosiaalityöntekijä
Tommi Tolmunen p. 050 576 3365

Yhteystiedot Espoossa

Turvakoti Pellas

Kuninkaantie 40 A, 02940 Espoo
Puh 040 457 3840 (paikkatiedustelut 24H/7)
Vastaava sosiaalityöntekijä
Jenni Lemercier p. 040 457 3842