NOPEA POISTUMINEN
Ohjeet välimuistin tyhjennykseen

Pääkaupungin turvakoti ry:n Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö tarjoaa keskusteluapua kaikille perheenjäsenille, kun perheessä on tai on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, sen loppuminen ja väkivaltakokemuksesta selviytyminen. Työmenetelmiä ovat yksilö-, pari-, ja perhetapaamiset, erilaiset ryhmät sekä yhteistyö toisten perhettä auttavien ammatillisten toimijoiden kanssa.

Työskentelyn tavoitteena on tuoda lapsen tai nuoren ääni kuuluville perheen tilanteesta, antaa lapselle tai nuorelle mahdollisuus kertoa omasta kokemuksestaan ja saada välineitä selviytymiseensä. Lasten ja nuorten parissa työskentelevä väkivaltatyön asiantuntija tekee yhteistyötä niiden yksikön työntekijöiden kanssa, jotka tapaavat perheen aikuisia. Näin koko perhe tulee autetuksi samanaikaisesti. Lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työskentelyssä vanhempilapsitapaamiset ovat myös keskeinen työmenetelmä yksilötapaamisten rinnalla.

Katso tarkemmat tiedot sivulta avoimet työpaikat.

Ajanvaraus