NOPEA POISTUMINEN
Ohjeet välimuistin tyhjennykseen

Turvakoti Pellas on 7-perhepaikkainen turvakoti Espoossa. Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana. Turvakodin henkilöstö ylläpitää myös 24/7 perhe- ja lähisuhdeväkivallan kriisipuhelinta.

Turvakodin ohjaajan työtehtäviin kuuluu turvakodin asiakkaiden koko asiakasprosessin hoitaminen: asiakkaaksi ottamisen arviointi, alkuhaastattelut, yksilökeskustelut, kriisityö, yhteistyö viranomaisten kanssa, palveluohjaus, neuvonta ja muu asiakkaan tilannetta tukeva työskentely. Turvakoti Pellaksessa henkilöstö huolehtii myös yksikön kodinhoidollisista tehtävistä.

Lue lisää tehtävästä Avoimet työpaikat sivulta.

Ajanvaraus