NOPEA POISTUMINEN
Ohjeet välimuistin tyhjennykseen

Turvakoti Herttaan haetaan nyt ohjaajaa 2-vuorotyöhön. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Turvakodissa tehtävään asiakastyöhön kuuluu asiakkaan auttaminen eri tavoin hänen akuutissa kriisitilanteessaan. Auttaminen perustuu asiakkaiden käytäviin kriisikeskusteluihin, asiakkaan tukemiseen, palveluohjaukseen sekä käytännön asioiden hoitamisessa auttamiseen.

Turvakoti Hertan perhepaikat jakautuvat kahdelle 7-perhepaikkaiselle osastolle. Molemmilla osastoilla on oma henkilöstönsä (4 kaksivuorotyötä tekevää ohjaajaa, 2 yötyötä tekevää ohjaajaa sekä yksi vastaava ohjaaja). Turvakodissa tehtävää työtä johtaa vastaava sosiaalityötekijä.

Vuoden 2022 aikana Turvakoti Hertan 7-perhepaikkaisella osastolla on ollut yhteensä n. 180 aikuis- ja vanhempiensa kanssa tullutta lapsiasiakasta. Keskimääräinen turvakodissa oloaika on n. kolme viikkoa, pisimmillään asiakkuus voi kestää n. kaksi kuukautta. Asiakkaista n. 35 % on maahanmuuttajataustaisia. Työryhmän päivittäisinä yhteistyökumppaneina toimivat lastensuojelun ja aikuistyön sosiaalityöntekijät, Kela, erilaiset palveluntuottajat ja järjestöt sekä muut yhdistyksen eri toimintamuotojen työntekijät.

Lue lisää työpaikasta avoimet työpaikat sivulta.

Ajanvaraus