NOPEA POISTUMINEN
Ohjeet välimuistin tyhjennykseen

Pääkaupungin turvakoti ry on tehnyt kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen vuodelle 2022. Olemme sitoutuneet edistämään yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä kehittämällä väkivaltaa kokeneiden lapsiperheiden avun saamista. Ekologista kestävyyttä olemme sitoutuneet parantamaan vähentämällä matkustamista ja ruokahävikkiä sekä lisäämällä kierrätystä.

Tavoitteille olemme asettaneet neljä konkreettista mittaria tälle vuodelle:

  • Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä apua saaneiden lapsiasiakkaiden määrä kasvaa 20%.
  • Yhdistyksen työkokouksista ja koulutuksista 2/3 on pidetty etäyhteyksin.
  • Turvakotien ruokahävikki on vähentynyt 20%.
  • Kierrättäminen on lisääntynyt kaikissa yhdistyksen toimipisteissä.

Sitoumus on osa Ensi- ja turvakotien liiton kattositoumusta.

Tutustu tarkemmin: https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/628512

 

Ajanvaraus