NOPEA POISTUMINEN
Ohjeet välimuistin tyhjennykseen

Tule kieliavustajaksi väkivaltatyöhön!

Asumisyksikkö Kilpolassa (Kilpolantie 2, Kontula) autetaan asiakasta väkivallattoman elämän rakentamisessa. Tuettu asuminen on usein turvakotijakson jälkeistä, asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaa työtä. Asiakkaat saavat ammatillista tukea selviytymiseensä sekä käytännön asioiden hoitoon. Yksikössä on maahanmuuttajatyön erityisosaamista.

Kieliavustaja avustaa sosiaaliohjaajan ja asiakkaan välisessä keskustelussa siten, että nämä ymmärtävät toisiaan. Hän voi toimia asiakkaan asiointiapuna esimerkiksi Kelassa.

Lue lisää Avoimet työpaikat sivulta.

Ajanvaraus