NOPEA POISTUMINEN
Ohjeet välimuistin tyhjennykseen

Pääkaupungin turvakoti ry ja Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry toteuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun:

Vanhus ja väkivalta – seminaarin 

Aika: 9.4.2024 klo 9.30–15.45
Paikka: Kaupungintalo aulan Tapahtumatori
Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki
Sitova ilmoittautuminen: toimisto@paakaupunginturvakoti.fi
2.4.2024 mennessä. Osallistujamäärä on rajattu.
Hinta: Seminaari on maksuton

Ohjelma
9.30–9.40 Tervetulosanat
Janne Pulkkinen, toiminnanjohtaja, Turvallisen vanhuuden puolesta -Suvanto ry
9.40.–10.30 Katsaus ikääntyneiden kokemasta väkivallasta tehtyihin tutkimuksiin
Janne Pulkkinen, toiminnanjohtaja, Turvallisen vanhuuden puolesta -Suvanto ry
10.30–10.45 Lyhyt tauko
10.45–11.30 Ikääntyneiden naisten kohtaama parisuhdeväkivalta
Eveliina Nilosaari, väitöskirjatutkija, väkivaltatyön asiantuntija, Tukikeskus Varjo
11.30–12.30 Omakustanteinen lounas
12.30–13.15 Ensihoitajien kokemuksia ikääntyneiden kaltoinkohtelusta
Mari Salminen-Tuomaala, TtT, dosentti, yliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
13.15.-14.00 Ikääntyneiden lähisuhteet ja lähisuhdeväkivalta
Ilkka Määttä, esimies, väkivaltatyön asiantuntija, Pääkaupungin turvakoti ry
14.00–14.30 Pitkä tauko ja virvoketarjoilut
14.30–15.00 Seniorin salaisuus – vapaaksi väkivallasta – hanke 2024–26
Hankkeen henkilöstö
15.00–15.30 Yhteistä keskustelua päivän aiheesta
15.30–15.40 Päätössanat
Karola Grönlund, toiminnanjohtaja, Pääkaupungin turvakoti ry

Ajanvaraus