NOPEA POISTUMINEN
Ohjeet välimuistin tyhjennykseen

Helsingin kaupungin tämänvuotisen lähisuhdeväkivallan
ehkäisykampanjan kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret ja
kampanjan teemana on lapsen oikeus koskemattomuuteen.

Vuonna 2021 toteutetun THL:n kouluterveyskyselyn mukaan suuri osa helsinkiläislapsista
ja -nuorista on tyytyväisiä elämäänsä. Kokemus kasvuympäristön turvallisuudesta on
kuitenkin heikentynyt ja mielen hyvinvoinnin haasteet ovat yleistyneet. Fyysinen väkivalta
vanhempien tai muiden huolta pitävien taholta nuoremmissa ikäryhmissä on Helsingissä
yleisempää kuin koko maassa keskimäärin. Henkinen väkivalta vanhempien tai muiden
huoltavien taholta on yleisempää Helsingissä kaikilla luokka-asteilla kuin koko maassa
keskimäärin.
Vähentääkseen lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa Helsinki aloittaa
kampanjan, jonka tarkoituksena on auttaa lapsia ja nuoria tunnistamaan
lähisuhdeväkivallan eri muodot, lisätä ymmärrystä jokaisen oikeudesta
koskemattomuuteen ja turvalliseen elämään sekä kertoa mahdollisuuksista saada apua.

Kampanjassa kerrotaan lapsille ja nuorille heidän perusoikeuksistaan viidellä avainviestillä,
jotka pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Kerronta lainaa sosiaalisesta
mediasta tuttua put a finger down -muotoa. Nuoria myös rohkaistaan kertomaan eteenpäin,
jos lapsi tai nuori itse tai joku hänen läheisensä on kokenut väkivaltaa.

Kampanja toteutetaan sekä sosiaalisessa mediassa, ulkomainontana että Helsingin
kaupungin lapsiin ja nuoriin kohdistuviin palveluihin jalkautettuna toimintana. Lähisuhdeväkivallasta on tuotettu koulutusmateriaalia, jolla lisätään Helsingin varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstön tietoisuutta lähisuhdeväkivallan muodoista sekä keinoista siihen puuttumiseen. Lähisuhdeväkivalta-teemaa käsitellään
syksyn aikana sekä perusopetuksessa että toisella asteella kampanjan materiaalien avulla.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisykampanjan tuottaa Helsingin kaupunki tiiviissä yhteistyössä alan
järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tämänvuotiseen lapsille ja nuorille suunnattuun
kampanjaan osallistuvat erityisesti MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja chat, Nollalinja (THL),
Nettiturvakoti (Ensi- ja turvakotien liitto) sekä Punaisen Ristin Nuorten turvatalo.

Jokaisella on oikeus turvalliseen elämään. Jos sinä tai läheisesi on kokenut väkivaltaa, kerro siitä eteenpäin. Apua on saatavilla. Lue lisää: hel.fi/viisisormea

Ajanvaraus