NOPEA POISTUMINEN
Ohjeet välimuistin tyhjennykseen

Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry on valtakunnallisesti toimiva järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen. Pääkaupungin turvakoti ry tuottaa laitos- ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon (turvakodit, Asumisyksikkö Kilpola ja Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö) voimin. STEA:n rahoittamassa kehittämishankkeessa kehitetään vuosina 2024 – 2026 lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua kohdanneiden ja tehneiden ikääntyneiden etsivää työtä Helsingin alueella.

Lue lisää Avoimet työpaikat sivulta.

Ajanvaraus